Journal of Multiple Sclerosis Research

Journal of Multiple Sclerosis Research, MS Araştırma Derneği'nin süreli yayın organıdır. Multipl skleroz, nöromiyelitis optika ve spektrum hastalıkları ve merkezi sinir sistemi ile ilgili makaleler yayınlamaktadır. Dergi dört ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar