Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology

Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, Türk Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği'nin süreli yayın organıdır. Pediatrik endokrinoloji alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar