Kardiyovasküler Bülteni

Kardiyovasküler Bülteni, Kardiyovasküler Akademi Derneği'nin süreli yayın organıdır. Kardiyoloji, kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisi alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi dört ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar