International Journal of the Cardiovascular Academy

International Journal of the Cardiovascular Academy Kardiyovasküler Akademi Derneği'nin süreli yayın organıdır. Kardiyoloji, kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisi alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar