Haseki Tıp Bülteni

Haseki Tıp Bülteni, S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin süreli yayın organıdır. Dergi yılda beş kez  (Ocak, Mart, Haziran, Eylül, Kasım) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar