Hamidiye Medical Journal

Hamidiye Medical Journal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin süreli yayın organıdır. Genel Tıp alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar