Turkish Emergency Medicine Foundation

Global Emergency and Critical Care

Global Emergency and Critical Care; Türk Acil Tıp Vakfı’nın uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı yayınlanır. Dergi İngilizce dilinde yayın yapmaktadır.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar