European Journal of Breast Health

European Journal of Breast Health, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu'nun süreli yayın organıdır. Meme sağlığı alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar