Eurasian Journal of Emergency Medicine

Avrasya Acil Tıp Dergisi, Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin süreli yayın organı olup, açık erişim, bağımsız ve çift kör hakemlik ilkelerine dayanan uluslararası periyodik bir dergidir. Dergi yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında) yayınlanır ve yayın dili İngilizcedir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar