European Journal of Geriatrics and Gerontology

European Journal of Geriatrics and Gerontology, Akademik Geriatri Derneği'nin resmi açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Yılda 3 kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanan çift-kör hakemli bir dergidir.

Derginin hedef kitlesi geriatri ve gerontoloji alanında çalışmalar yapan hekimler ve bu alanlarda ilgisi olan diğer tüm sağlık profesyonelleridir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar