Dermatoz

Dermatoz, Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği'nin süreli yayın organıdır. Dermatoloji alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan bağımsız, ulusal hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar