Caucasian Medical Journal

Caucasian Medical Journal; Azerbaijan Gastroenterology and Invasive Endoscopy Society’nin uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi, Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 3 sayı yayınlanır. Dergi İngilizce dilinde yayın yapmaktadır.

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar