Cam & Sakura Medical Journal

Cam & Sakura Medical Journal, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin çift-kör hakemli, açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Nisan, Ağustos, ve Aralık aylarında olmak üzere Dört ayda bir yayınlanır ve üç sayıda bir cildi tamamlanır. Yayın dili İngilizce’dir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar