Balkan Medical Journal

Balkan Medical Journal, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli yayın organıdır. Balkan Medical Journal, Genel Tıp alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi iki ayda bir (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar