Bakırköy Tıp Dergisi

Bakırköy Tıp Dergisi, tıbbın tüm alanlarında, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan uluslararası elektronik bir dergidir. Baskısı yapılmayan dergi sadece www.bakirkoytip.org adresinden yayın yapmaktadır. Yayınlanan yazıların tam metinleri bu sayfadan ücretsiz olarak okunabilir ve PDF dosyaları indirilebilir. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı halinde yayınlanmaktadır. Yayın dili İngilizce’dir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar