Archives of Epilepsy

Archives of Epilepsy Türk Epilepsi Savaş Derneği'nin süreli yayın organıdır. Epilepsi alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar