Anatolian Journal of Obstetrics and Gynecology Research

Anatolian Journal of Obstetrics and Gynecology Research, doğum ve jinekoloji ile ilgili araştırma, klinik deneyim ve gözlemlere dayalı bilimsel bilgilerin yayılmasına yönelik bir ortamdır. Dergi, Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin çift-kör hakemli, yılda üç kez açık erişimli yayın organıdır ve yayın dili İngilizce'dir.

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar