Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, Türk Eczacılar Birliği'nin süreli yayın organıdır. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, eczacılık alanlarında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar