Balkan Medical Journal

Balkan Medical Journal, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli yayın organıdır. Balkan Medical Journal, Genel Tıp alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi iki ayda bir (Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim, Kasım-Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar